POSTS
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
Your address will show here +12 34 56 78
  • Text Hover

Dostava i reklamacije  

DOSTAVA
Dostava je moguća na području cijele Hrvatske i izvan Hrvatske, a pošiljke dostavljamo putem Hrvatske pošte. Dostava se vrši radnim danima od ponedjeljka do petka. Cijena dostave unutar Republike Hrvatske iznosi 35 kn po paketu. Jedna od zanimljivih usluga koje nudimo jest plaćanje pouzećem, odnosno plaćanje dostavljaču u trenutku kada preuzimate Vašu narudžbu od dostavljača. Na taj način u potpunosti pojednostavljujete kupnju, a to je posebno korisno za mala mjesta i ruralna područja. Na sve narudžbe obračunava se trošak poštarine, a iznos troška ovisi o masi naručene pošiljke. Dostava traje od 3 do 7 radnih dana. Za sve dodatne informacije vezane uz status Vašeg paketa, ugovaranje dostave ili same informacije o terminima isporuke kontaktirajte nas.
REKLAMACIJE
Reklamacije se priznaju samo uz predočeni račun kao jedinstveni dokaz kupnje. Bez računa nema reklamacija. U slučaju reklamacije proizvoda, sukladno članku 10. ZZP, internet trgovina note.hr omogućuje Vam da svoje pisane prigovore šaljete na adrese u nastavku: Preradovićeva 32, 10 000 Zagreb (ponedjeljak – petak od 16 do 19 sati) E-mail adresu: info@note.hr Telefonski broj: +385 (0) 1 4854 418. Kako bi Vam sukladno članku 10. Stavak 5. Zakona potvrdili primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorili, molimo Vas da navedete točno podatke za primitak istog. Odgovor na Vaš prigovor šaljemo u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od primitka prigovora.
UPUTE ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA
Prema Zakonu o zaštiti potrošača, članku 72., zahtjev za povrat proizvoda priznaje se 14 dana od dana kupnje proizvoda. Potrošač je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor. Izjavu o raskidu ugovora potrošač je dužan poslati prije isteka predviđenog roka za raskid ugovora.
Računanje roka za jednostrani raskid ugovora
Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora iz nastavka ovoga Priloga. Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana sklapanja ugovora odnosno kupnje proizvoda. 
Povrat uplaćenog iznosa
Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili, povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.
Povrat robe
Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastiti za primanje robe.
Troškovi povrata robe
Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.
Odgovornost potrošača za umanjenje vrijednosti robe
Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

ZAKONSKO JAMSTVO ZA MATERIJALNI NEDOSTATAK PROIZVODA
Prema pravu EU-a trgovac je odgovoran za nesukladnost koja postane očita u minimalnom roku od dvije godine od isporuke robe te se nacionalnim zakonima potrošaču mogu osigurati dodatna prava. Odgovornost trgovca za materijalne nedostatke na proizvodu propisana je člancima 400. – 429. Zakonom o obveznim odnosima, NN br. 5/05,41/08 i 125/11. Rok zakonskog jamstva iznosi 2 godine.

OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA (download)
  • Text Hover